Place your promotion here

Vaša korpa je prazna

Nemate artikala za poređenje

Search

Opšti uslovi poslovanjaOSNOVNI POJMOVI


U smislu ovih opštih uslova, kupac je fizičko ili pravno lice koje poručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda putem internet stranice iLike.rs, Delta City, Jurija Gagarina 16, 11070 Novi Beograd, (u daljem tekstu iLike).

Ako su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnom licu, tada se kupcem smatra pravno lice, a fizičko lice čiji su podaci uneti smatra se ovlašćenim licem kupca. Kupcem se smatra lice koja poručuje i plaća proizvod, primaocem se smatra lice kome se proizvod isporučuje, a različito je od kupca.


LIČNI PODACI I POSLOVNA SPOSOBNOST
 
Prihvatanjem opštih uslova kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban i da ne postoje nikakve poznate prepreke u poručivanju i kupovini proizvoda od iLikea, tj. za kupovinu putem web shopa. iLike u skladu sa izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka prikuplja samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjavanje obaveza. Kako bi porudžbina bila važeća lice koja popunjava porudžbinu mora biti starije od 18 godina.


PORUČIVANJE I KUPOVINA

Proizvodi se poručuju odabirom, korišćenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može poručiti i kupiti proizvod kao registrovani ili kao neregistrovani korisnik. Plaćanje poručenih proizvoda moguće je obaviti na sledeće načine:

  • platnim karticama
  • e-bankingom
  • opštom uplatnicom
Porudžbina se smatra primljenom u trenutku kada iLike elektronskim putem primi evidentiranu uplatu. Po prijemu porudžbine iLike će elektronski, putem e-maila, obavestiti kupca o tome da je porudžbina primljena odnosno da je proizvod poručen. Ako poručeni proizvod trenutno nije dostupan, iLike će kupca obavestiti o tome i o roku u kome može da obezbedi proizvod. Ako je prilikom poručivanja proizvoda kao način plaćanja odabran e-banking ili opšta uplata, iLike se obavezuje da će rezervisati proizvod u trajanju od 3 radna dana (ponedeljak-petak). Nakon isteka 3 radna dana od primanja porudžbine iLike ne garantuje raspoloživost proizvoda.


KUPOVINA

Postupak kupovine se sastoji od nekoliko koraka. Prvi korak je izbor željenih proizvoda. Nakon izbora kupcu se predočava pregled porudžbine sa cenama, porezom i podacima o načinu plaćanja i dostave. U poslednjem koraku kupac potvrđuje kupovinu. U slučaju plaćanja on-line putem kartice kupac se preusmerava na naplatni portal banke i nakon realizacije plaćanja vraća u okruženje iLike on/line prodavnice. Sistem za on-line kupovinu automatski dostavlja potvrdu o izvršenoj porudžbini, koja uključuje sve bitne elemente izvršene kupovine, putem emaila. 


CENE

Sve cene su sa uračunatim PDVom. U cenu proizvoda nisu uračunati troškovi dostave. 


REGISTRACIJA KORISNIKA

Registracija korisnika nije obavezna. Registrovani korisnici uživaju dodatne pogodnosti kroz stimulisanu prodaju (posebni popusti, nagradne igre za kupce, specijalne ponude i blagovremene najave akcija). Za kreiranje korisničnog naloga je jedino obavezna validna email adresa i korisnička lozinka. Sve ostale podatke korisnik može naknadno uneti ili promeniti. 


ODUSTAJANJE OD KUPOVINE ILI PRODAJE

U svakom trenutku pre isporuke možete odustati od dela ili cele porudžbine ukoliko nas o tome pismeno obavestite e-mailom na store@iLike.rs. U tom slučaju će biti vraćen uplaćeni iznos umanjen za troškove dostave pod uslovom da je kupac izvršio povraćaj robe. Pre toga nam morate na bilo koji način, na Vaš trošak, vratiti isporučene proizvode u naše sedište. Proizvodi moraju biti originalno zapakovani, u neoštećenoj ambalaži, ne smeju biti korišćeni i moraju biti kompletni (kao u trenutku isporuke) i propraćeni originalnim dokumentima o kupovini (otpremnica, račun). Pravo na povraćaj kupljenih proizvoda se ne odnosi na potrošni materijal kao ni na proizvode koji su po svom sastavu podložni trošenju (baterije i sl.). Pravo na povraćaj kupljenih proizvoda se ne odnosi na programske pakete (softver) u slučaju otpakivnja ili oštećenja originalne ambalaže. Povraćaj sredstava izvršićemo doznakom na Vaš račun u roku od 15 dana od primanja vraćenih proizvoda prema navedenim uslovima za povraćaj. Ukoliko kupac dostavi kupljeni proizvod u cilju povraćaja koji ne zadovoljava navedene uslove za povraćaj, proizvodi će o trošku kupca biti vraćeni kupcu. Zadržavamo pravo odustajanja od prodaje odnosno poništenja dela ili cele narudžbine, uz pismeno obaveštavanje kupca, u sledećim slučajevima:
 
  1. u slučaju prestanka proizvodnje ili prodaje poručenog proizvoda
  2. u slučaju nemogućnosti dobavljača da isporuči proizvod
  3. u slučaju značajnih promena uslova nabavke
  4. u slučaju neočekivanih tehničkih problema koji bi znatno narušili rad same on-line prodavnice ili i uslova prodaje (npr: greška cene proizvoda);
U slučaju odustajanja od prodaje nastojaćemo da u dogovoru sa kupcem pronađemo optimalno rešenje za proizvode koje ne možemo nabaviti, a u slučaju nemogućnosti isporuke dela ili cele narudžbine, izvršiće se povraćaj eventualno uplaćenih sredstava, u skladu sa zakonom.


NEDOSTACI NA PROIZVODU
 
iLike ne odgovara Kupcu odnosno Primaocu za manje ogrebotine na proizvodima koje su nastale kao posledica dostave robe putem dostavne službe ako ogrebotine ili manji nedostaci ne utiču na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda. iLike ne odgovara Kupcu odnosno Primaocu ako tehničke mogućnosti opreme Kupca odnosno Primaoca nisu dovoljne za ispravno korišćenje proizvoda kao i ukoliko lična svojstva Kupca odnosno Primaoca nisu dovoljna za upotrebu proizvoda. U slučaju nedostataka na proizvodu Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavcu naknadni primereni rok za ispunjenje ugovora.


ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Podaci o platnoj kartici nisu ni jednog trenutka tokom realizacije procesa plaćanja dostupni našem sistemu.


POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, iLike prodavnica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što podrazumeva da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.